Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z dnia 8 października 2001), 1 Regionala Baza Logistyczna udostępnia ogłoszenia o toczących się przetargach.

Wykaz wyrobów i usług planowanych do zakupu

(informacja ta jest zapytaniem o chęć udziału w postępowaniu, jednakże nie stanowi zaproszenia do zawarcia umowy) Informacje te oraz ogłoszenia o uruchamianych postępowaniach wraz z warunkami uczestnictwa w poszczególnych z nich, są sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MON i 1 Regionalnej Bazy Logistycznej.
www.biuletyn.mon.gov.pl
www.1rblog.pl

Planowane przetargi (pdf) Ostatnia aktualizacja 2013-01-04 08:37:07